امروز:

8 آذر 1402 3:40 ق.ظ

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع -برگزاری رویداد در جمهوری آذربایجان - باکو

دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران
دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی
دومین کنفرانس ملی یافته ها و مطالعات نوین در مهندسی مکانیک و برق