امروز : 

6 فروردین 1402 9:18 ب.ظ
| |

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد و مهندسی صنایع

دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران
دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی
دومین کنفرانس ملی یافته ها و مطالعات نوین در مهندسی مکانیک و برق