امروز : 

11 آذر 1401 12:21 ق.ظ
| |

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد و مهندسی صنایع

دومین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران
دومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و مطالعات فرهنگی
دومین کنفرانس ملی یافته ها و مطالعات نوین در مهندسی مکانیک و برق