امروز:

8 آذر 1402 5:16 ق.ظ

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع -برگزاری رویداد در جمهوری آذربایجان - باکو

1.مهندسی معدن (تمام گرایش ها)

2.مهندسی برق (تمام گرایش ها)

3.مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها)

4.مهندسی عمران (تمام گرایش ها)

5.مهندسی معماری (تمام گرایش ها)

6.مهندسی شهرسازی (تمام گرایش ها)

7.مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها)

8.مهندسی کشاورزی (تمام گرایش ها)

9.مهندسی متالوژی (تمام گرایش ها)

10.مهندسی صنایع (تمام گرایش ها)

11.مهندسی هوا فضا (تمام گرایش ها)

12.مهندسی شیمی (تمام گرایش ها)

13.مهندسی پزشکی (تمام گرایش ها)

14.مهندسی نفت (تمام گرایش ها)

15.مهندسی فناوری اطلاعات (تمام گرایش ها)

16.مهندسی محیط زیست (تمام گرایش ها)

17.مهندسی منابع طبیعی (تمام گرایش ها)

18.مهندسی نساجی (تمام گرایش ها)

19.مهندسی مواد (تمام گرایش ها)

20.مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات (تمام گرایش ها)

21. مهندسی مکاترونیک (تمام گرایش ها)