امروز : 

11 آذر 1401 12:27 ق.ظ
| |

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد و مهندسی صنایع

پوستر
پوستر همایش