امروز : 

6 فروردین 1402 10:16 ب.ظ
| |

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد و مهندسی صنایع

نام و نام خانوادگیرشتهمقطعسمت
عاطفه جهانشاهی روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد 
فاطمه صدقی ثابتمدیریت بازرگانیکارشناسی ارشدمدرس دانشگاه، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
سارا جوکارمدیریتدکتری تخصصیدکتری تخصصی مدیریت کسب و کار
محمد رضا صفری چاکریحسابداریکارشناسی ارشدکارشناسی ارشد
شهاب ضیاءبخش  مدیریت صنعتیدکتری تخصصیمدرس دانشگاه و جانشین رئیس تعالی و سیستم های مدیریت سازمان مالیبل سایپا  
 سارا محمدی کله سرلو اگروتکنولوژی-علوم و تکنولوژی بذر  کارشناسی ارشد 
نرگس سلیمی کارشناسی ارشدشاغل در معدن سنگ آهن دیوالان سردشت ( مسئول فنی ). شاغل در بیمه دانا ( مسئول و کارشناس بیمه های عمر).
محمدمهدی نظری مهندسی مکانیک جامداتدکتری تخصصیمدرس دانشگاه، مشاور و برنامه ریز تحصیلی و کنکور، استاد ریاضی و فیزیک کنکور
حسن صادقی یونسیجغرافیادکتری تخصصیمدرس دانشگاه و پژوهشگر رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی (کارآفرینی در فضای روستایی)
بهمن مقیمی مدیریتفوق دکتریاستاد تمام دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه گرجستان کارآفرین و مشاور دولت در سرمایه گذاری خارجی
مجید رفیعیان اصفهانیمدیریت کسب و کاردکتریمدیر مسئول موسسه ی فرهنگی – هنری – آموزشی بسته نگار سپاهان