امروز : 

6 فروردین 1402 11:03 ب.ظ
| |

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد و مهندسی صنایع

دبیرخانه مرکزی ایران : 

09361578210 – 09129281884 – 09333498126

دبیرخانه مرکزی کشورهای جمهوری آذربایجان و گرجستان:

+994517062459 باکو – برقراری ارتباط از طریق تلگرام 

+995571908619 گرجستان – برقراری ارتباط از طریق واتساپ و تلگرام 

پست های الکترونیک جهت برقراری ارتباط :

taherzadeh.res@gmail.com – tsp_eng_tech_co@yahoo.com – Pedram.Mousavi@yahoo.com