امروز : 

13 خرداد 1402 7:09 ق.ظ
| |

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد و مهندسی صنایع

مدیریت (تمام گرایش ها)
حسابداری (تمام گرایش ها)
اقتصاد (تمام گرایش ها)
مهندسی صنایع (تمام گرایش ها)