امروز : 

16 بهمن 1401 11:11 ب.ظ
| |

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد و مهندسی صنایع

مدیریت (تمام گرایش ها)
حسابداری (تمام گرایش ها)
اقتصاد (تمام گرایش ها)
مهندسی صنایع (تمام گرایش ها)