امروز:

8 آذر 1402 3:24 ق.ظ

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع -برگزاری رویداد در جمهوری آذربایجان - باکو

با شرکت در چالش معرفی این رویداد، از مزایای ذیل بهره مند می گردید.

1- ارسال 1 مقاله به صورت رایگان (ابتدا بایستی معرفی انجام گردد).

2- صدور گواهی تقدیر

3- معرفی 2 نفر به عنوان عضویت در شورای سیاستگذاری رویداد

4- تقدیر و تشکر در روز برگزاری کنفرانس از معرفی کننده

5- اختصاص زمان 10 دقیقه ای سخنرانی به معرفی کننده

ضوابط چالش معرفی رویداد:

دانلود و پرینت پوستر کنفرانس به تعداد دلخواه

نصب بر روی تابلو اعلانات دانشکده، دانشگاه، انجمن، اندیشکده، پژوهشکده، سازمان، موسسه، شرکت، محل کار و …

گرفتن عکس از تابلو اعلانات که پوسترها بر روی آن نصب هستند و ارسال از طریق ایمیل tsp_eng_tech_co@yahoo.com