امروز : 

13 خرداد 1402 8:43 ق.ظ
| |

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد و مهندسی صنایع