امروز : 

11 آذر 1401 2:39 ب.ظ
| |

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری ، اقتصاد و مهندسی صنایع

26 بهمن 1400

برگزارکننده3

26 بهمن 1400

برگزارکننده1