امروز:

8 آذر 1402 4:43 ق.ظ

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع -برگزاری رویداد در جمهوری آذربایجان - باکو

31 اردیبهشت 1402

برگزارکننده5

29 خرداد 1400

برگزارکننده2

29 خرداد 1400

برگزارکننده4

29 خرداد 1400

پوستر کنفرانس

4 خرداد 1400

فراخوان جذب کمیته علمی و داوری

از کلیه اساتید و اندیشمندان فعال در زمینه پژوهش، در رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به […]